Zorg aan huis verbeteren met de MI Box

Jolijn

Jolijn de Haan

Service Designer

Jolijn is in februari haar afstudeerstage voor TU Delft gestart bij Online Department en de Mission Infarct Box, een concept van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). In dit artikel neemt ze je mee in haar afstudeerproject. 

Digitalisering met de MI Box

Binnen de zorg is er een steeds grotere focus op de digitalisering van de zorg. Ook binnen de hart- en vaatziekten, een van de grootste doodsoorzaken ter wereld, is hier grote interesse in. Het LUMC speelt hierop in met het concept De Box. Hierbij wordt er een Box met producten meegegeven aan patiënten, die ervoor zorgen dat zij vanuit hun eigen huis gemonitord kunnen worden. Er zijn al verschillende Boxen ontwikkeld. Onder andere de COVID Box, de zwangerschap Box en verschillende hartziekten Boxen. Met mijn project focus ik op de Mission Infarct (MI) Box. Deze Box wordt aan patiënten meegegeven na een hartinfarct. Met de Box krijgen patiënten via hun telefoon ook zelf inzicht in hun data. Hierdoor heeft de Box de potentie ook inzetbaar te zijn voor coaching.

Shared Decision Making

Deze verschuiving van monitoring naar coaching voor zelfstandigheid, is een verschuiving die samenvalt met een andere verschuiving binnen de zorg. De zorg neemt namelijk steeds meer afstand van de traditionele vorm waarin de dokter alleen informatie zendt naar de patiënt, en verplaatst zich naar een nieuw model waarin de patiënt en de dokter samen beslissingen nemen. Dit model heet ook wel “Shared Decision Making” (SDM). De kracht van dit model is dat, mits goed geïmplementeerd, de waarden en wensen van de patiënt worden meegenomen en de patiënt beter begrijpt wat er gedurende het zorgtraject gebeurt. Dit zorgt ervoor dat de patiënt gemakkelijker zelfstandig keuzes kan maken in het zorgproces. Bovendien kan het resulteren in minder consults doordat de zorg beter aansluit op de behoeften van de patiënt, waardoor het ook de werkdruk van zorgverleners kan verlichten.

Metro Mapping

Ingeborg Griffioen heeft als design researcher een methode ontwikkeld waarin SDM binnen de oncologie kan worden ondersteund: Metro Mapping. Zij heeft dit ontwikkeld vanuit haar ervaring met verschillende rollen binnen de oncologie; als partner en als patiënt. Hierin kwam ze achter het belang van een overzicht van de interacties tussen de zorgverleners en de patiënt. Bovendien is het van belang dat de verschillende wegen en mogelijkheden binnen een bepaald zorgpad in kaart worden gebracht. Dit met als doel te bekijken welke route het meest geschikt is voor een specifieke patiënt. Deze methode wordt momenteel nog steeds verder ontwikkeld en streeft ernaar ook andere zorgpaden te inspireren. Griffioen benadrukte ook het belang van context binnen SDM. Men wil daarom de contextlaag binnen de Metro Map Tool nog verder ontwikkelen. Dit is ook waar mijn onderzoek zich gedeeltelijk op richt.

De invloed van context 

Context wordt steeds belangrijker wanneer de zorg zich, door digitalisering, verplaatst naar de thuissituatie van een patiënt. Dit betekent namelijk dat deze zorg niet meer in de gecontroleerde omgeving van een ziekenhuis plaatsvindt. Dit zorgt ervoor dat veel meer factoren de beslissingen die worden genomen beïnvloeden. Met mijn onderzoek kijk ik hoe en welke beslissingen er worden genomen tijdens het zorgpad van de hartinfarct patiënt. Ik kijk hoe deze beslissingen worden beïnvloed en hoe de MI Box met haar digitale middelen ondersteuning kan bieden. Het doel is een design interventie te ontwikkelen die patiënten meer empowered in het maken van keuzes over hun eigen zorg. Wanneer dit lukt, wordt het makkelijker om de juiste zorg te bieden aan patiënten terwijl zij tegelijkertijd minder vaak het ziekenhuis hoeven te bezoeken. 

Wicked Problem

Binnen dit project komen meerdere uitdagingen aan bod. Allereerst vindt de zorgverlener, ondanks de erkenning van de waarde van SDM, het vaak lastig en spannend om dit nieuwe zorgmodel te implementeren. Daarnaast heb je met de MI Box vaak te maken met een gebruiker van middelbare leeftijd. Deze gebruiker is veelal gewend aan de traditionele manier van zorg. Hierdoor kan het dat de patiënt blind vertrouwt op het ziekenhuis. Hoe zorg je ervoor dat deze mensen toch geactiveerd worden om de zorg in eigen handen te nemen? Ook heb je binnen het zorgpad van een hartinfarct te maken met tijdsdruk. Er is weinig ruimte om beslissingen te nemen en de patiënt gedurende het ziekenhuisverblijf mee te nemen in het zorgproces. Maar als de patiënt gedurende diens tijd in het ziekenhuis niet wordt meegenomen met het proces, kan je dan van de patiënt verwachten dit vervolgens zelfstandig op te pakken? 

Interaction Designer in de Zorg

Ik ben gemotiveerd om mij vast te bijten in deze Wicked Problems. Niet alleen om de interacties binnen de digitale zorg te verbeteren, maar ook bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de Metro Mapping Tool. Dit zal ik doen door naast de Metro Mapping Tool ook andere methodes te gebruiken die ik gedurende mijn opleiding aangeleerd heb, zoals onder andere contextmapping, co-creation, prototyping, user tests. Als interaction designer is het af en toe wennen om deze methodiek toe te passen in een ziekenhuisomgeving waarin er meer sprake is van hiërarchie en politieke regels. Naar mijn idee belemmeren deze creatieve vrijheid. Desondanks zal ik deze nieuwe uitdaging, net als alle andere uitdagingen, op de volgende manier aanpakken; met enthousiasme!

UX design in progress

Patiënt journey opzetten

Wij leggen je graag meer over uit over het opzetten van een patiënt journey. Wil je liever direct persoonlijk advies? Neem contact met ons op, wij helpen je verder.

Customer (patiënt) journey onderzoek

Gerelateerde artikelen

Nugget-videos als UX research deliverables
groeicompas - persoonlijke ontwikkeling