Zo maak je digitale zorg gebruiksvriendelijker

Anne

Anne Hollemans

UX Research Lead

In welke mate is je eindgebruiker bij de digitale zorg betrokken? Hoe vaak test je de software met je klanten? Het optimaliseren van de gebruiksvriendelijkheid van jouw elektronisch patiëntendossier (EPD), huisarts informatiesysteem (HIS) of persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) verhoogt de productiviteit van zorgverleners én verlaagt de behoefte aan support binnen jouw organisatie. Meer tijd voor de zorg dus. Maar waar begin je?

Voor jou als ontwikkelaar van een EPD, HIS of PGO is het ontwikkelen en bouwen van medische software die aan alle (wettelijke) normen, eisen en criteria voor gebruiksvriendelijkheid voldoet een gigantische uitdaging. Je wilt de kans op fouten verlagen, de productiviteit verhogen en minder bezig zijn met klachten. Hoe zorg je dat gebruikers makkelijker hun taken uitvoeren? Een analyse van het niveau van gebruiksvriendelijkheid (de user experience) biedt de oplossing om in de oerwoud van regels de gebruikerservaring te verbeteren.

Testen op usability is noodzakelijke verplichting

De overheid werkt voortdurend aan maatregelen die gegevensuitwisseling in de zorg verbeteren en veilig houden. Iedere softwarepartij die een EPD, HIS of PGO bouwt moet genormeerd zijn om toegelaten te worden tot de Europese markt. Je kan van de digitaliseringshausse in de zorg dan ook alleen profiteren als jouw applicatie aan alle eisen voldoet. Het testen van je software op usability en toegankelijkheid is een noodzakelijke verplichting.

Kwaliteit van EPD, HIS of PGO verhogen? Zet de eindgebruiker centraal

Maar naast noodzaak zijn usability tests ook aantoonbaar van meerwaarde. Een gebruiksvriendelijk HIS, EPD of PGO bevordert zorginnovatie. Het zorgt voor een hogere kwaliteit van zorgverlening en dat is vanwege de hoge tijdsdruk en toenemende kosten in de zorg van levensbelang. Door als EPD-, HIS- of PGO-ontwikkelaar de regie te pakken en jouw eindgebruiker meer centraal te zetten in je ontwikkelproces, neem je het heft in handen en vergroot je het vertrouwen van je klanten. Je leert om meer vanuit de gebruiker mee te denken en ook producten vanuit die inzichten door te ontwikkelen. Hiermee verstevig en bestendig je ook voor de toekomst jouw positie als IT-leverancier van digitale zorgproducten.

Nulmeting voor EPD en HIS

Om te ontdekken en te meten waar blinde vlekken zijn in jouw EPD, HIS of PGO als het om gebruiksvriendelijkheid gaat, is een nulmeting de eerste stap. In UX-termen noemen we dit een UX-audit. Hierbij analyseren we op basis van maar liefst 128 ontwerpcriteria de EPD-, HIS- of PGO-software en beoordelen deze op gebruikersvriendelijkheid. We hanteren daarbij ook verschillende methodieken zoals een tevredenheidsonderzoek onder huidige gebruikers en kwalitatief onderzoek onder potentiële gebruikers. Het doel is om vanuit het perspectief van de gebruiker features en flows te evalueren. Onvoorziene hick-ups en problemen in de ontwerpen van producten worden geïdentificeerd, zodat deze in een volgende release of toekomstige ontwerpsprint kunnen worden opgelost. Het eindrapport is een visualisatie van de verbeterde interface en een backlog-workshop om prioriteiten te stellen.

Een nulmeting voor je EPD, HIS of PGO geeft je inzicht in:

  • Hoe eindgebruikers je softwareproduct écht ervaren
  • Hoe het werkplezier (en productiviteit) van de zorgprofessional kan worden verhoogd
  • Hoe je de kansen op fouten kunt verlagen
  • Hoe het systeem voldoet aan de laatste usability standaarden en toegankelijkheidsrichtlijnen
  • Wat de mogelijkheden en kansen zijn voor efficiëntere digitalisering van het zorgproces

Waarom een nulmeting uitvoeren voor je EPD, HIS of PGO?

Een nulmeting schetst een beeld van de actuele klantbeleving, laat zien waar je tijd op de helpdesk en ontwikkelkosten kunt besparen én geeft een visie op de toekomst: een meer intuïtieve user interface zorgt voor meer productieve en tevreden gebruikers. Zij besparen tijd en ervaren meer gemak. Als EPD-, HIS- of PGO-ontwikkelaar ben jij daardoor ook (automatisch) minder tijd kwijt met het oplossen van problemen en het bieden van technische ondersteuning.

Zelf een nulmeting doen van de digitale zorg?

Volg deze stappen:

  1. Maak een sitemap met de huidige flows van jouw EPD, HIS of PGO
  2. Identificeer via scan- en monitoringtools zoals Google Analytics en Hotjar de belangrijkste ‘hot spots’ en ‘hick ups’
  3. Identificeer je gebruikers(groepen): wie zijn het precies, wat zijn hun wensen en behoeften, wat is hun visie op hun vak, wat vinden zij belangrijk (in een EPD, HIS of PGO). Je kunt hiervoor een of meerdere groepsdiscussies organiseren met gebruikers. Een interne brainstorm is minder objectief en specifiek, maar geeft ook richting.
  4. Organiseer user tests en observeer hoe gebruikers het huidige EPD, HIS of PGO gebruiken: waar zijn ze tevreden over, waar lopen ze tegenaan en met welk doel gebruiken ze de software
  5. Doe een kwaliteitsonderzoek. Organiseer kwalitatieve interviews en ga in gesprek met gebruikers over het huidige EPD, HIS of PGO


Meer weten over hoe je jouw PGO, HIS of EPD gebruiksvriendelijker maakt?

Bekijk onze pagina over Zorginnovatie of bel naar 010 – 8911051.

Incompany Design Thinking training voor zorginstellingen

Design thinking voor de zorg

Je wilt sneller innoveren en digitale toepassingen benutten, want dat draagt bij aan meer kwalitatieve zorg, minder werkdruk en meer inzicht in operationele- en financiële processen. Je vindt het alleen lastig om de kansen en oplossingen concreet te maken en te realiseren. Hoe krijg je het voor elkaar om technologische mogelijkheden op de juiste manier te realiseren en obstakels binnen je organisatie te overwinnen? In deze incompany training leer je hoe je digitale innovaties in de zorg tot een succes maakt en snel van probleem tot oplossing komt.

Gerelateerde artikelen

UX Design Award 2021
Inclusive design