Lely kiest voor Online Department als UX partner

Machiel Oskam

Partner & strateeg

Lely streeft naar 9-tot-5 baan voor melkveehouders door het verhogen van de gebruikerservaring en het slim ontsluiten van data.

Het Maassluise familiebedrijf en wereldmarktleider in robots en innovatieve datasystemen voor melkveebedrijven, heeft een UX team van Online Department aan boord om ambities voor een winstgevende en duurzame toekomst voor melkveehouders na te leven. Zij gaat hiervoor een langdurige samenwerking met ons aan.

Geavanceerde technologie is de redding voor boeren

Al meer dan 70 jaar en met ruim 1500 medewerkers produceert en distribueert Lely wereldwijd hoogwaardige robots en geautomatiseerde oplossingen die het dierenwelzijn, de flexibiliteit en productie op een melkveebedrijf verhogen. Een noodzakelijke ontwikkeling voor melkveehouders die het door toenemende kosten en beperkende wet- en regelgeving steeds lastiger krijgen.

“We willen melkveeboeren veel meer centraal zetten en oplossingen ontwikkelen die ze nodig hebben om het werk beter en sneller te doen.” zegt Jan Jacobs van Lely. “Deze oplossingen moeten ervoor zorgen dat een boer ook een succesvol bedrijf kan runnen als hij van 9 tot 5 werkt. En dat hij elk jaar op vakantie kan.”

Melk-, voeder- en mestrobots koppelen aan data-platform

Voor de digitalisering heeft Lely engineers, IT’ers, monteurs en dataspecialisten in dienst, maar aan het ontwerp van de 10-tallen schermen en apps is onvoldoende aandacht besteed. De samenwerking met Online Department brengt hier verandering in. De UX experts gaan zich o.a. richten op het verbeteren van de farm management software: een digitale omgeving voor de boer waarbij de productiviteit en gezondheid van de koeien centraal staan. Ook het doorvoeren van UX en consistentie in de veelvoud aan schermen van apps en systemen, waar nu mee gewerkt wordt om bijvoorbeeld robots aan te sturen, krijgt de volle aandacht.

Jan: “Bij gebruik van de door Lely geproduceerde melk-, voeder- en mestrobots waarmee het melken, voeren en verwijderen van de mest geautomatiseerd plaatsvindt, wordt veel data verzameld. Over de samenstelling en kwaliteit van de melk en het gedrag van de koeien bijvoorbeeld. Een boer moet in staat zijn zelf de software te gebruiken, data te analyseren en te anticiperen op alarmmeldingen of verontrustende prognoses. Ziektes kunnen voorkomen worden, als er tijdig op afwijkende data wordt gereageerd.”

UX Design competenties ontwikkelen

Een opdracht als deze, met focus op het optimaliseren van de relatie tussen machine en mens, sluit naadloos aan bij onze mission statement ‘Computer, don’t be a machine’. “Met name de aanpak is overtuigend geweest in onze keuze om met Online Department samen te werken.” aldus Jan.

Online Department geeft training tot in de boardroom en zorgt voor verbinding tussen verschillende afdelingen.

“Online Department biedt niet alleen de uitvoering, maar is eveneens gespecialiseerd in het opzetten van een UX-organisatie en bijbehorende competenties. Dat ‘learning on the job’ principe is precies wat we bij Lely nodig hebben. Online Department geeft training aan leidinggevenden en managers en zorgt voor verbinding tussen verschillende afdelingen, waardoor de hele organisatie meegaat in de veranderingen die nodig zijn om de klant nog meer centraal te zetten. Voor ons resulteert dit in meer opbrengsten en verlaging van de lasten bij het support-team. En melkveehouders kunnen makkelijker en sneller hun werk doen.”

Online Department levert Lely een multidisciplinair team dat on-site bij Lely meewerkt, bestaande uit een UX lead, een researcher, UX designers, frontend developers en een trainer. Paul van der Gijp, als UX lead namens Online Department verantwoordelijk voor de aansturing van het team, beschrijft de invulling van UX Design Ops als volgt: “Ons team richt zich op onderzoek naar de behoeftes van boeren en het testen en valideren van prototypes in samenwerking met boeren en experts.

Parallel aan het ontwerp van de applicaties zetten we een ‘design system’ op om consistentie in designs te waarborgen én te zorgen voor een efficiënte overdracht naar het development team in Turkije. Maar daarnaast dus ook het opbouwen van eigen UX-capaciteit binnen de organisatie, door het trainen en opleiden van medewerkers en de werving & selectie van eigen UX designers. Straks moeten ze het helemaal zelf kunnen, en zullen we de organisatie alleen nog coachen. Ook dat hoort bij de missie van Online Department.”

Over Lely

Bezoek de website van Lely, opgericht in 1948, richt zich op een duurzame, winstgevende en aangename toekomst in de agrarische sector. Het familiebedrijf is al meer dan 25 jaar wereldwijd leidend in de verkoop en service van geautomatiseerde systemen aan opeenvolgende generaties melkveehouders. Met haar hoofdkantoor in Maassluis en een wereldwijd netwerk van Lely Centers voor verkoop en service op maat, is de Lely Groep actief in meer dan zestig landen.

Meer weten over onze samenwerking met Lely?

Bekijk de business case of neem contact met ons op. We helpen je graag.

Training Grip op UX binnen Scrum en Agile

InCompany training voor managers

Steeds meer organisaties zien het belang in van eigen interne UX-vaardigheden en teams. Hierdoor ontstaat een betere balans tussen technologie en de klantbeleving. Als startpunt maken we een analyse van de actuele situatie op het gebied van timing, mensen, middelen & methodes en leiderschap. Om de UX mindset binnen de organisatie een beetje los te schudden organiseren we inspirerende incompany trainingen.

inCompany UX design training

Gerelateerde artikelen

Nugget-videos als UX research deliverables
Design system voor farm software