Gebruiksvriendelijke software laat de glastuinbouw bloeien

Het belang van gebruiksvriendelijke software en IT in de glastuinbouw groeit. De digitalisering van de sector biedt enorme kansen. Wat is voor softwarebedrijven laaghangend fruit? Hoe kunnen softwarebedrijven blijven meespelen in de Champions League van de glastuinbouw?


Software- en IT zijn cruciaal voor het efficiënter laten verlopen van productieprocessen en het telen van de toekomst. Door te onderzoeken hoe processen slimmer in te richten zijn, software goed af te stemmen op de wensen van gebruikers, data te verzamelen en dit visueel eenvoudig weer te geven op dashboards, kunnen telers steeds makkelijker verbanden leggen tussen problemen en oplossingen in hun teelten. Deze data helpt telers ook om in de toekomst intelligente verdien- en teeltmodellen te ontwikkelen. Bovendien helpt gebruiksvriendelijke software om administratie te versimpelen en productiviteit te verhogen. Denk aan arbeid- en productieregistratie, planning, verloning, kwaliteit en dashboarding. Dit is van groot belang om duidelijk inzicht te krijgen in prestaties en kosten.

Visie op UX

Om softwaresystemen slim in te zetten en om aan de wensen en eisen van eindgebruikers te voldoen is een visie op UX nodig. UX staat voor user experience, ook wel gebruikerservaring genoemd. De kern van UX is dat er eerst klantonderzoek plaatsvindt. Wat wil en verwacht de eindgebruiker? Aan de hand van de resultaten wordt geëxperimenteerd met functionaliteiten en modaliteiten van de software. Na deze tests worden prototypes ontwikkeld, die idealiter nog een validatietraject met eindgebruikers ingaan. Zo weet je zeker weet dat je het juiste product bouwt en dat de interface gebruiksvriendelijk is. De oplossing sluit dan naadloos aan op de wensen van de eindgebruiker en levert een kostenbesparing op voor development.

Software naar een hoger niveau

Doorbouwen op bestaande software zorgt vaak voor veel inconsistenties. Denk aan onlogische indeling van menu’s, te technisch taalgebruik, functionaliteiten of modules die niet goed met elkaar geïntegreerd zijn en (daardoor) een hoge leercurve hebben. Als softwarebouwer wil je juist dat software zo prettig en snel mogelijk werkt. Door met een UX-research en –designbril software te ontwikkelen, kun je softwareproducten naar een niveau tillen waar zowel de softwareontwikkelaar als eindgebruiker – in dit geval de glastuinbouw – de vruchten van plukt.

Online Department en Nitea

Online Department werkt samen met software- en IT-leveranciers om software te ontwikkelen die de toekomst vooruit is. Een van die partijen is Nitea IT-Solutions, dat met Work-IT een softwareapplicatie voor de glastuinbouwsector in huis heeft. De doorontwikkeling van deze software staat volledig in het teken van gebruiksvriendelijkheid en klantbeleving. Twee jaar geleden is met Nitea een eerste stap gezet met de navigatiestructuur. Langzamerhand worden nu ook functionaliteiten en modules in fases uitgewerkt. Na implementatie volgt een monitoringsproces in de praktijk. Zo blijven we optimaliseren en leren van gebruikers. Niet alleen vanachter een computerscherm, maar door het daadwerkelijk bezoeken van bedrijven: van bloemen- tot groentekwekers en van verpakhallen tot aan AGF-bedrijven.

Gesteld voor de toekomst

UX is geen eenmalige investering, maar een ongoing proces. Om als softwarebedrijf een rol van betekenis te blijven spelen in de digitalisering van de glastuinbouw, is innovatiekracht nodig. UX helpt om gesteld te staan voor de toekomst. En om in gewenste doorontwikkelingen van software te blijven aansluiten op de veranderende behoeften van klanten.

Gerelateerde artikelen

marketeer en ux designer
Software analytics tools
Vijf tips om gebruikers van software te activeren