Wat is Dual Track Agile?

Dave

Dave de Lange

Partner - Innovation Lead

Dual Track Agile is een vorm van Agile-productontwikkeling waarbij het crossfunctionele productteam zijn dagelijkse werk opsplitst in twee sporen: ontdekken (Discovery) en uitleveren (Delivery). Het helpt om abstracte ideeën te scheiden van de productietrein, en andersom

Het Discoverytraject richt zich op het snel genereren van gevalideerde productideeën voor de backlog. Het Deliverytraject richt zich op het omzetten van die ideeën in software dat direct kan worden uitgeleverd aan de klant.

Wanneer zet je Dual Track Agile in?

Je zet Dual Track Agile in als je niet alleen op output wilt sturen, het opleveren van features, maar ook wilt ontdekken wat wel en niet werkt. Het onderzoeken, leren en valideren is een integraal onderdeel van de productontwikkeling, hoewel deze activiteiten vaak knel komen te zitten in de productietrein.

Geïntegreerd proces
Discovery en Delivery zijn dus op papier twee gescheiden processen, maar in de praktijk lopen ze door elkaar heen. Hierbij werken designers en developers als één team samen aan het oplossen van problemen en het leveren van de hoogste kwaliteit.

Ruimte voor experimenteren
Bij Lean en Agile wordt vaak alleen gesproken over de snelheid (velocity) van het uitleveren van functionaliteiten. Dat is slechts een deel van het verhaal. Tijdens het proces innoveren we ook en toetsen we hypotheses. Bijvoorbeeld door experimenten uit te voeren. Dual Track Agile geeft daar ruimte voor en helpt product managers en teams om continu te ontdekken wat waarde heeft.

Van idee tot uitvoering

Discovery wordt traditioneel gezien als een fase: een sprint 0, een design sprint of gebruikersonderzoek voorafgaand aan de productie. Developers zijn daardoor al betrokken bij de ideeontwikkeling. Bij omvangrijker onderzoek, bijvoorbeeld het toetsen van een geheel nieuwe productvisie, is Discovery een periode van zes tot acht weken waarbinnen research- en designactiviteiten dominant zijn. Programmeurs en andere stakeholders denken dan vooral mee over de technische haalbaarheid van die visie.

Laat Discovery en Delivery parallel lopen
Lang of kort, je kunt Discovery steeds herhalen en nieuwe ideeën van het Kanban bord (de discovery backlog) gebruiken. Maar dat is minder efficiënt. Idealiter laat je Discovery en Delivery parallel lopen. Dat vraagt wél om goed productmanagement en duidelijke afspraken over hoe de backlog-items worden verdeeld. De UX- en developmentonderdelen op de deliverybacklog moeten concreet en duidelijk zijn. De waarde hiervan is bekend.

Door de crossfunctionele samenwerking is het niet nodig dat het Discoveryteam alle items op de productbacklog volledig uitschrijft voordat het ontwerpen en programmeren kan beginnen. Het hele proces verloopt niet-lineair. De belangrijkste leden van het team – productmanager, ontwerper en ontwikkelaar – werken gedurende het hele traject nauw samen.

De voordelen van Dual Track Agile

Dual Track Agile biedt veel voordelen, vooral voor het verhogen van de kwaliteit en minder verspilling van tijd:

Betere producten
Dual Track Agile moedigt teams aan om alleen gevalideerde productideeën op hun backlog toe te laten. Dit betekent dat productteams de kans vergroten dat de features waar ze aan werken, en uiteindelijk het product dat ze op de markt brengen, ook aansluit bij de behoeften van de eindgebruikers. Het verkleint de kans dat het team functionaliteiten ontwikkelt die gebruikers niet waardevol vinden of zelfs helemaal niet gebruiken. De aanpak is dus ideaal voor softwareproducten met veel functionaliteiten.

Minder tijdverspilling
Het werk van het crossfunctionele team wordt in twee parallelle sporen opgesplitst. Een spoor is gewijd aan het ontdekken of valideren van items voordat ze op de backlog komen. Daardoor ontwerpt of ontwikkelt het team sneller het juiste, in plaats van (te) vaak aanpassen en ‘heen en weer gooien’. Dit resulteert in snellere ontwikkelings- en releasecycli en minder verspilling van resources.

Lagere ontwikkelingskosten
Dual Track Agile kan op verschillende manieren leiden tot lagere totale kosten van productontwikkeling. Ten eerste kan het parallelle karakter van het ontdekken en leveren de snelheid van productontwikkeling verhogen. Op die manier kan een multifunctioneel team op meerdere fronten tegelijkertijd vooruitgang kan boeken, in plaats van dat het ene team wacht tot het andere zijn taken voltooit. Daarnaast is het valideren zelf kosteneffectiever, omdat er geen items op de backlog worden toegelaten totdat ze gevalideerd zijn door marktonderzoek, UX research of het uitvoeren van experimenten. Dit houdt in dat het team geen tijd of budget zal verspillen aan het ontwerpen of ontwikkelen van niet gevalideerde of slecht doordachte functionaliteiten. Zo draagt het hele team bij aan hogere kwaliteit en wordt er minder stress ervaren bij het halen van deadlines en releases.

Conclusie: Dual Track Agile bevordert focus op innovatie

De conclusie is dat Dual Track Agile organisaties helpt om zich te concentreren op de juiste soorten innovaties binnen hun markt. Het zorgt ervoor dat er producten worden geleverd waar gebruikers daadwerkelijk voor willen betalen.

Is Dual track Agile iets voor jouw organisatie?

Het organiseren van Dual Track Agile kost tijd en vraagt binnen veel organisaties om een verandering van werken. We zien in de praktijk dat ruimte voor onderzoek snel ondersneeuwt en meer conceptuele verkenningen onvoldoende op waarde worden geschat. Dit kost tijd en lijkt daarom minder relevant. Dat heeft ook met leiderschap en goed productmanagement te maken.

Realiseer je dat Dual Track Agile inhoudt dat je met één team op twee sporen tegelijk bezig bent. Dus niet met twee teams. Je team, afhankelijk van de levenscyclusfase van het product, het type product of de seizoensgebondenheid, zal meer van het een of het ander doen, maar altijd op track 1 én 2.

Zelf aan de slag met Dual Track Agile? Onthoud deze 7 tips:

  1. Als je Scrum gebruikt, bestaat de product backlog uit zowel discovery items als delivery items
  2. Zorg dat je deze items voorafgaand aan de Sprint adequaat definieert om een goede planning te handhaven
  3. Focus op de meest risicovolle aannames
  4. Voer een just-in-time ontwerp uit
  5. Maak ontwerpers fulltime onderdeel van het team
  6. Betrek zoveel mogelijk teamleden bij het Discoveryproces
  7. Visualiseer onderzoekswerk
  8. Visualiseer leermomenten

Vind je het lastig om zelf Dual Track Agile in jouw organisatie te implementeren? Wij geven je graag advies.

Vraag een spreekuur aan

Je kunt vrijblijvend een spreekuur reserveren met een van onze trainers om jouw uitdagingen op het gebied van UX-volwassenheid te bespreken. Maak een afspraak via ons contactformulier.

Incompany training UX binnen Scrum

Voor het opzetten van Dual Track Agile hebben we de training 'Grip op UX binnen Scrum' ontwikkeld. De training vindt plaats bij jou op locatie, maar verzorgen we ook bij ons in Rotterdam. Liever digitaal? Dat kan natuurlijk ook.

Grip op UX binnen Scrum en Agile

Gerelateerde artikelen

Software analytics tools
Digitalisering van de zorg
Software prototyping