Hoe implementeer je innovatie in je day-to-day Scrumproces?

Dave

Dave de Lange

Partner - Innovation Lead

Innovatie; hoeveel aandacht krijgt het binnen jouw productteam? Ik zie vaak dat organisaties graag meer willen innoveren. Maar dat het niet lukt, door een gebrek aan tijd, kennis, expertise of budget. Of omdat er geen draagvlak is intern. Vaak is alle tijd die er is, nodig om de hygiëne van een softwareproduct op orde te krijgen en houden. Door de volle backlogs die weggewerkt moeten worden, is er weinig tijd voor innovatief denken.

Herken je dit? Eeuwig zonde natuurlijk. Concurrenten halen je in. Investeren in vernieuwing is essentieel. Ook als je werkt aan bestaande software.

In dit artikel neem ik je graag mee in het faciliteren van innovatie binnen je Scrumteam. Je leest welke skills je hiervoor nodig hebt en hoe je ermee start. Zodat vernieuwend en klantgericht denken onderdeel wordt van de dagelijkse business van je productteam.

Verschil innovatie nieuwe en bestaande software

Gek genoeg, zit er vaak een enorm verschil tussen de aandacht voor innovatie bij nieuwe en bestaande softwareproducten. Hoe zit dit precies? 

Hoewel het bij allebei gaat om het creëren van waarde voor de gebruiker, is het verschil vaak groot als we kijken naar bijvoorbeeld teamsamenstelling, werkzaamheden, stakeholdermanagement, cultuur en tooling. En er is nog een belangrijk verschil. Bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten besteden we vaak wél veel aandacht aan het continu uitvoeren van onderzoek (om de doelgroep goed te leren kennen en te ontdekken hoe ons product past in het leven van de klant). Maar voor ontwikkelteams die werken aan het optimaliseren van bestaande producten blijkt het in de praktijk vaak lastig om de klant écht centraal te zetten. 

Waarom worden er niet dezelfde stappen en principes gevolgd bij de ontwikkeling van een nieuwe feature voor een bestaand product? Zoals dat dus vaak wel gebeurt bij hele nieuwe proposities?

Nieuwe kijk op software-ontwikkeling

Agile zoals we dit nu kennen is alweer 20 jaar oud. De principes zijn nog steeds waardevol, maar het landschap is enorm veranderd. Twee decennia terug spraken we puur over software-ontwikkeling voor met name bedrijven. De klant was de business en de teams bestonden hoofdzakelijk uit software-ontwikkelaars die de wens van de business in requirements en uiteindelijk werkende software vertaalden. 

Software is onder leiding van Apple al veel gebruiksvriendelijker geworden. Mede dankzij de Lean Startup methode besteden we (met name dus bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten) veel aandacht aan het continu uitvoeren van onderzoek. We willen de doelgroep goed leren kennen. En leren hoe het product past in het leven van de klant. Gebruikers hebben tegenwoordig ook veel meer keuze in alternatieven, waardoor hun stem en mening des te belangrijker is geworden. We zetten de doelgroep al veel centraler dus. Maar het landschap is inmiddels vele malen complexer. We gebruiken verschillende kanalen op verschillende apparaten en overal laten we onze sporen na. Al deze gegevens worden verzameld en moeten we analyseren om een goed beeld te krijgen van de complete user experience.

Deze verandering vraagt om een herijking van onze blik op software-ontwikkeling. Research moet een vaste, en misschien zelfs prominente plek krijgen binnen de Agile teams, als we principes als continuous learning willen embedden in onze productteams en organisaties. Want alleen dan ben je goed in staat om structureel te innoveren. 

Scrum als startpunt voor innovatie

Er gaan gelukkig steeds meer geluiden op in de designcommunity, om Scrum meer te zien als een startpunt. Een framework of recept waar je zelf dingen aan toe moet voegen. En dat biedt perspectief. Ook voor jouw organisatie. Want jij kunt eigenlijk vandaag al beginnen met de integratie van innovatie binnen je Scrumproces. En ik vertel je graag hoe.

Structureel innoveren binnen je productteam

Waar begin je? Hoe bepaal je wat echt waarde heeft? Hoe prioriteer je ideeën? En hoe houd je focus? Structureel bezig zijn met innovatie, vraagt een langere adem en een gedegen aanpak.

Meer experimenteren binnen je scrumteam moet gefaciliteerd worden. En dat begint eigenlijk allemaal bij: skills. Bij mensen, en capaciteiten. En het mooie is, vaak heb je ze al in huis! Bekijk dus eens goed welke van onderstaande skills en capaciteiten binnen je eigen organisatie al aanwezig zijn. En vraag jezelf af; kunnen we ze nog beter benutten? 

Skillset voor ‘structureel innoveren’ binnen je Scrumteam

Om te blijven innoveren is het belangrijk om altijd precies te weten wat jouw klant wil. Welk probleem lost jouw product op? Of in welke behoefte voorziet het? Je moet continu een vinger aan de pols houden. Hoe? Door voortdurend in dialoog te zijn met je klant.

En dat begint bij de juiste mensen. Mensen die digital ademen, kunnen werken met de nieuwste tools en tegelijkertijd betrokkenheid tonen bij je klant. Hieronder lees je de vier belangrijke competenties en rollen, die nodig zijn voor de integratie van innovatie in je day-to-day Scrumbusiness. 

Ga een continue dialoog aan met je klant (nodig: UX-researchers)

De dialoog met je klant vindt plaats op verschillende kanalen. Zoals customer Service, account management en marketing. Misschien huur je nu externe onderzoeksbureaus in? Maar in de meeste gevallen is dit niet centraal geregisseerd en al helemaal niet centraal gedocumenteerd en gedeeld met het productteam. UX-researchers helpen bij het uitvoeren van klantonderzoek; het bij elkaar brengen van data en dit vertalen naar waardevolle inzichten. UX-researchers zijn met name goed in het stellen van de juiste vragen; kwalitatief onderzoek. Daarnaast kunnen UX-researchers usability tests faciliteren waarbij je echte klanten jouw product ziet gebruiken. 

De top 3 specifieke skills van de UX-researcher:

 • User Centered Design Research (surveys, interviews etc.)
 • Usability onderzoek
 • Communicatie (visueel en auditief)

Analyseer je data (nodig: data analisten)

Met de komst van digitale systemen hebben we veel meer mogelijkheden om op grote schaal interactie van een klant met ons product te te monitoren. We kunnen campagnes doormeten over verschillende touchpoints en server logfiles bijhouden. Je kunt je voorstellen dat dit al snel om enorme hoeveelheden data gaat en hoe haal je daar de juiste inzichten uit?

Hier komt een data analyst om de hoek kijken. Iemand die in staat is om deze data te structureren, op te schonen en al dan niet behulp van algoritmes en AI te vertalen naar inzichten en adviezen. 

De top 3 specifieke skills van de data analyst:

 • analytisch vermogen
 • programmeerkennis
 • big data processing frameworks

Onderzoek en experimenteer in de markt (nodig: growth marketeers)

Wanneer je een nieuw product of een nieuwe feature naar de markt brengt, is dit doorgaans een flinke investering. Een growth marketeer kan in de markt onderzoeken of er voldoende interesse is voor jouw specifieke idee. Hoe groot is de doelgroep? Is er betalingsbereidheid? De growth marketeer kan ook adviseren over pricing modellen. Hij gebruikt hierbij methodes als A/B testen, Fake door testen, simpele landingpages en validation interviews. Je leest het goed; niet het typische werk van een traditionele marketeer.

De top 3 specifieke skills van de growth marketeer:

 • data tracking / analytisch inzicht
 • aqcuisitie marketing (social, search, content, email)
 • conversion Rate Optimization & A/B-testing

Creëer draagvlak voor innovatie (nodig: innovatie ambassadeurs)

Om te (blijven) innoveren heb je een kartrekker nodig. Iemand die de weg vrijmaakt en je organisatie (stakeholders) meeneemt in het belang, het proces, en de resultaten. 

Gaat het om innovatie faciliteren binnen je huidige Scrumteam, denk dan aan een type coach. Iemand die het proces begeleidt en echt stuurt op resultaat (waarde voor de gebruiker). De huidige product owners zijn waarschijnlijk de mensen die het meest baat hebben bij deze coach. Zij moeten hun manier van denken mogelijk wat aanpassen, om beter te sturen op waarde. En daarom meer ruimte opnemen voor onderzoek. 

Richting het management en je organisatie zorgt deze persoon voor draagvlak. Door (meetbare) resultaten te communiceren en de manier van werken te evangeliseren. Het management betrekken bij alle stappen is erg belangrijk. De hele organisatie moet zien wat deze manier van werken oplevert.

De top 3 skills van de ambassadeur:

 • Inspirator
 • Relator
 • Motivator

Oké, en nu?

Je weet nu welke competenties je nodig hebt voor structurele innovatie. Maar daarmee heeft UX nog niet meteen een vaste plek in je dagelijkse Scrum en Agile werkproces. Hoe integreer je deze klantgerichte taken en activiteiten nou in je wekelijke sprints? 

Daarvoor moeten veranderingen doorgevoerd worden op verschillende vlakken van je werkproces. Want UX activiteiten pas je toe voor, tijdens en na de development sprints. 

En hier hebben wij een handig framework voor! Stuur me een berichtje voor meer info.

Gerelateerde artikelen

UX en marketing sluiten naadloos op elkaar aan.
Training bij De Zorgambassade
UX deepdives met Emerce