UX onderzoek naar doelgroep van nieuw energieproduct

ANWB energie: een nieuwe propositie gevalideerd in de markt

De maatschappij verandert en de ANWB verandert mee met de behoeftes van haar leden en de rest van Nederland. ANWB Innovatie & Ventures is erop gericht een netwerk van partners te bouwen met als doel nieuwe relevante diensten op de markt te brengen die inspelen op die veranderende behoeften. De energietransitie is een van de thema’s waar ANWB zich op richt.

De vraag

Door de komst van elektrische auto’s is het stroomverbruik in ons land dusdanig toegenomen dat er zorgen zijn over stroomzekerheid en de oplopende energierekening want ondertussen zijn de energieprijzen volop in beweging. Niet alleen voor een kilowattuur elektriciteit, maar natuurlijk ook voor een kuub gas. Zo wordt het kWh-verbruik voor het opladen van auto’s in 2030 geschat op 29% van het totaal kWh-verbruik van alle huishoudens in Nederland. Door de (te) grote vraagpieken slimmer en groener op te vangen en het energienetwerk slimmer in te richten, kan er een voordeliger tarief worden aangeboden aan (potentiële nieuwe) leden. Dit draagt dit bij aan een oplossing voor het landelijke probleem. Energie leveren tegen de inkoopprijs.

De vraag aan onze UX-researchers in het innovatieteam was om kwalitatief en kwantitatief onderzoek uit te voeren naar de doelgroep waarvoor een mogelijk nieuwe energieservice interessant is.  

Boek een spreekuur

Meer leren over doelgroeponderzoek? Ga in gesprek met een van onze experts.

Remon

Rémon van den Bergh

Lead UX Research 010 - 8911051
Plan je afspraak

Slideshow Items

Proces en aanpak

Ons onderzoeksteam is begonnen met een klassiek stukje deskresearch om een goed beeld te krijgen van het concurrentieveld en de omvang van de markt. Daarna was het hoogste tijd voor interviews. We gebruikten de inzichten uit de interviews om onze aannames te formuleren rondom klant, probleem en product. Vervolgens bekeken we welke aannames zich leenden voor kwantitatief dan wel voor kwalitatief onderzoek.

Tijd om het onderzoek op te schalen naar een representatief aantal respondenten. Een landelijk uitgezette survey onder meer dan 1.100 mensen leverde een schat aan informatie over hoe de Nederlandse bevolking aankijkt tegen de energietransitie, energieleveranciers, energieverbruik en energiecontracten.

Gevalideerde persona’s met echte data

Door middel van een uitgebreide analyse en K-means clustering van de data waren we instaat om vier duidelijke klantsegmenten te definiëren. Waarna we voor ieder segment een archetype persona hebben gemaakt, waarin onder andere demografie, drijfveren, doelen, frustraties, en achterliggende motivaties zijn gedocumenteerd. Hiermee werd er een stevige basis gelegd voor het verdere traject. Door in de survey eveneens uit te vragen of respondenten zouden willen participeren in kwalitatief vervolgonderzoek, is een eigen panel opgebouwd dat in aanmerking kwam voor verdiepende interviews en bijvoorbeeld de usability tests van de eerste concepten. We konden hierbij door die clustering gericht respondenten selecteren per persona.

De personakaarten hebben bovendien bijgedragen aan het bepalen van de juiste tone-of-voice van de verschillende oplossingsrichtingen bij het toetsen van de waardepropositie. We hebben geleerd hoe we deze persona’s het beste konden aanspreken en motiveren.

Resultaat

Gevalideerde propositie
Data-gedreven persona's van doelgroepsegmenten
1.100 deelnemers aan de survey
Inzicht in potentiëel verdienmodel
160.000 mensen bereikt
FIA Innovation Prize 2022 🏆

Innovatieproces

Het onderzoek heeft voor de innovatieafdeling van ANWB bijgedragen aan het valideren van verschillende proposities in de energiemarkt. De volgende fase is nu gestart: het uitwerken en opschalen van deze proposities en producten. Voor ANWB was deze vorm van onderzoek nog nieuw. Met deze aanpak hebben we de standaard gezet voor een nieuw innovatieproces, waarbij pas wordt geïnvesteerd in nieuwe producten en diensten, als de waarde is bewezen. Begin dit jaar is ANWB Energie live gegaan.

Eenvoudig overstappen

ANWB laat stapsgewijs steeds meer klanten toe. Het komende jaar zal een compleet platform worden ontwikkeld om de klanten zo goed mogelijk te bedienen in hun energiebehoeften.

ANWB Energie UX team voor Eteck

Service en inzicht in een handige app

Bekijk case