Partner van de Zorgambassade

Machiel Oskam

Partner & strateeg

Dit jaar is Online Department partner van de Zorgambassade. We sluiten ons aan bij de doe- en denktank om zorgprofessionals te helpen om obstakels te overwinnen die innovatie dwarsbomen.

Wat is de Zorgambassade?
De Zorgambassade brengt verschillende spelers uit het zorglandschap bijeen om zich te buigen over schaalbare oplossingen in de zorg. In één jaar tijd werken de deelnemers samen aan vier concrete vraagstellingen. De urgentie van digitale innovatie in de zorg is namelijk groot. En ook de implementatie van digitale middelen versnelt. Maar opschalen lukt niet. Terwijl er wél baanbrekende ideeën op de plank liggen. Deze verdienen een kans om te ontkiemen.

Wat is de rol van Online Department?
Als specialist in het verbeteren van EPD’s (Elektronische Patiënten Dossiers) en HIS (Huisarts Informatiesystemen) ondersteunen wij tot eind 2021 vier innovatieteams van de Zorgambassade met een team van vier user experience design experts en design thinking facilitators. Online Department gaat helpen bij uitwerken en pitchen van concrete, haalbare bedrijfsconcepten. Ook coachen we de teams bij het uitvoeren van aanvullend onderzoek en het testen van hun ideeën in de markt. Daarbij koppelen we de deelnemers aan innovatieve spelers en opdrachtgevers in ons netwerk. Machiel Oskam, onze founding partner, wordt bovendien lid van de acceleratieraad. Deze raad toetst onder andere de haalbaarheid van ideeën en beoordeelt het succes van implementatie van zorginnovaties.

Toekomstbestendige zorg
Onze ambities en die van de Zorgambassade liggen in elkaars verlengde: een bijdrage leveren aan toekomstbestendige zorg in Nederland. Digitale innovatie bespaart tijd en kosten én verhoogt zorgkwaliteit. Om dit aan te tonen werken we samen met data science partners en ICT leveranciers. De Design Thinking-methodiek die we toepassen gaat uit van het probleem ontdekken, het probleem valideren op basis van onderzoek en deelnemers vervolgens helpen om de oplossing op te schalen. Dat voorkomt dat innovaties falen. Het is precies wat de zorg in Nederland nodig heeft.

Bij de het leerprogramma van de Zorgambassade volgen we het design thinking proces: in korte tijd concepten uitwerken en testen. Hoe borg jij innovatie binnen jouw zorginstelling? Volg een design thinking training met je team en verhoog het innovatief vermogen binnen je organisatie.