Hoe gebruik je de System Usability Scale?

Remon

Rémon van den Bergh

Lead UX Research

De System Usability Scale (SUS) is een tool waarmee snel de bruikbaarheid van digitale producten als software, apps en websites kan worden geëvalueerd. De tool is in 1986 ontwikkeld door John Brooke en is sindsdien de industriestandaard. Bijzonder aan deze tool is dat de context waarin de tool gebruikt wordt, wordt meegenomen.

Voordelen van SUS 

Participanten krijgen 10 stellingen te zien, met daarbij 5 antwoordmogelijkheden. Deze variëren van sterk mee eens tot sterk mee oneens. Een van de redenen dat de SUS zo’n populaire tool is, is omdat de tool gebruikmaakt van deze eenvoudige schaal. Hierdoor kunnen respondenten de stellingen makkelijk beantwoorden en kost dit hen weinig tijd. 

Daarnaast is de tool erg effectief in het onderscheiden van bruikbare en onbruikbare systemen en kunnen deze worden vergeleken met andere (concurrerende) systemen. Het is ook zeer nuttig voor het benchmarken van je systeem, waarbij iteraties vervolgens kunnen worden geëvalueerd door het opnieuw uitvragen van de SUS. 

Verder geeft de tool ook bij kleine steekproeven betrouwbare resultaten, zoals bij een usability test. Wel is het goed je te beseffen dat de score inzicht geeft in hoe het systeem ervaren wordt door gebruikers, maar niet waarom dit het geval is. 

System Usability Scale vragenlijst

De stellingen die respondenten te zien krijgen, na gebruik van de software, website of app, zijn als volgt: 

  1. Ik denk dat ik het graag regelmatig wil gebruiken
  2. Ik vind het onnodig complex
  3. Ik vind het makkelijk te gebruiken
  4. Ik denk dat ik ondersteuning nodig heb van een technisch persoon om het te kunnen gebruiken
  5. Ik vind dat de verschillende functies in het erg goed geïntegreerd zijn 
  6. Ik vind dat er teveel tegenstrijdigheden in zitten
  7. Ik kan me voorstellen dat de meeste mensen zeer snel leren om het te gebruiken
  8. Ik vind het erg omslachtig in gebruik
  9. Ik voel me er erg vertrouwd mee
  10. Ik moest erg veel leren voordat ik ermee aan de gang kon gaan

Berekenen SUS score en interpretatie 

Hoewel de SUS tool dus een heel prettige tool is om te gebruiken voor participanten, moet je er als onderzoeker wel rekening mee houden dat het scoresysteem ingewikkeld is. De scores van participanten worden bij elke stelling omgezet naar een nieuw getal, bij elkaar opgeteld en vervolgens vermenigvuldigd met 2.5. De reden hiervoor is dat zo de gegeven scores omgezet kunnen worden naar een schaal van 0-100. Een score boven de 68 wordt gezien als bovengemiddeld. Houd er rekening mee dat dit geen percentages zijn! 

Usability onderzoek met ouderen

Hoe gebruiksvriendelijk is jouw product?

Met usability onderzoek krijg je snel inzicht in knelpunten en kansen van jouw website of software. Zo kun je gericht aan de slag gaan met het verbeteren van jouw digitale product. Hiermee bespaar je ontwikkelkosten, zorg je voor een hogere klanttevredenheid en verlaag je de druk op de helpdesk.

Meer weten

Gerelateerde artikelen

UX Research Bus