Digitale Toegankelijkheid

In NL hebben 6 miljoen mensen moeite met ontoegankelijke websites. Vanaf 2025 is digitale toegankelijkheid verplicht voor een groot aantal organisaties.

Digitale Uitsluiting: 6 Miljoen Nederlanders Ervaren Toegankelijkheidsdrempels Online

In Nederland zijn er ruim 6.000.000 mensen die een website niet goed kunnen gebruiken omdat zij worden gehinderd door een functionele beperking. Dit zijn onder andere mensen die moeite hebben met zien, kleuren onderscheiden, bewegen, lezen, horen of begrijpen. Voor 35% van de Nederlandse bevolking wordt een website of software onbegrijpelijk als deze niet eenvoudig toegankelijk is.

Digitale toegankelijkheid voor iedereen

Voor overheden en semi-overheden gelden al geruime tijd strenge regels om digitale diensten breed toegankelijk te maken. Sinds 2018 zijn overheidsinstanties in Nederland en België verplicht om te voldoen aan de Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent, (WCAG 2.1 AA). Dit betekent dat de website voor echt iedereen toegankelijk moet zijn. Om online producten en diensten voor alle Europeanen toegankelijk te maken, is de European Accessibility Act opgesteld. De European Accessibility Act (EAA). De EAA bestaat uit algemene toegankelijkheidswetten die gelden voor alle lidstaten uit de Europese Unie. Het doel van deze internationale wet is om de wetgeving rondom digitale toegankelijkheid in de gehele Europese Unie gelijk te trekken. Vanaf 2025 is het een wettelijke verplichting dat digitale toepassingen voor iedereen toegankelijk zijn. Dit is fijn voor gebruikers, maar ook voordelig voor organisaties. Een toegankelijke website of app scoort beter in zoekmachines, wat resulteert in meer clicks, klanten en omzet. 

WCAG richtlijnen

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) richtlijnen zijn verdeeld onder 4 heldere principes:

  1. Waarneembaarheid (Perceivable): Informatie en gebruikersinterfacecomponenten moeten aanwezig zijn, zodat ze kunnen worden waargenomen door gebruikers in verschillende modaliteiten, zoals visueel, auditief of tastbaar.
  2. Bedienbaarheid (Operable): Gebruikersinterfacecomponenten en navigatie moeten bedienbaar zijn, wat betekent dat gebruikers in staat moeten zijn om interactie aan te gaan met de content en de bedieningselementen, ongeacht de inputmethode die ze gebruiken.
  3. Begrijpelijkheid (Understandable): Informatie en bedieningselementen moeten begrijpelijk zijn voor gebruikers, zodat ze gemakkelijk kunnen begrijpen hoe de interface werkt en wat de inhoud betekent.
  4. Robuustheid (Robust): Inhoud moet robuust genoeg zijn om te interpreteren door een breed scala aan gebruikersagenten, waaronder hulptechnologieën, oudere browsers en verschillende apparaten.

Deze principes vormen de basis voor het ontwerpen en ontwikkelen van toegankelijke digitale content en dienen als richtlijnen voor het creëren van een inclusieve gebruikerservaring voor alle gebruikers, inclusief mensen met beperkingen.

Ontdek hoe toegankelijk jouw website is 

Onze UX designers zijn gespecialiseerd in WCAG richtlijnen.

Dave

Dave de Lange

Partner - Innovation Lead 010 - 8911051
Plan je afspraak
UX Audit specialist

Wil je weten hoe toegankelijk jouw website is? 

De accessibility scan is onderdeel van onze UX Audit. In deze audit leggen we de vinger op de zere plek, niet alleen op het gebied van toegankelijkheid maar identificeren we ook kansen op het gebied van vertrouwen, navigatie en taken en onboarding van nieuwe gebruikers.

UX Audit & Expert Review