Creëer design principles in 6 stappen

Machiel Oskam

Partner & strateeg

Of je nu complexe applicaties, software of websites ontwerpt, elke digitale service of product heeft er baat bij wanneer je je houdt aan design principes. Dit klinkt misschien rigide, maar design principes helpen niet alleen de belangrijke problemen te onderscheiden van futiliteiten en stevig grip op het ontwerp en product development proces te houden. Ze zorgen er ook voor dat je team overloopt van inspiratie. Ze helpen om kritische ontwerpbeslissingen te nemen en uiteindelijk ontwerpen te maken waar gebruikers heel gelukkig van worden.

Design principes beschrijven de fundamentele doelstellingen van een ontwerp-project. Ze beschrijven hoe je wilt dat het eindproduct wordt ervaren door de gebruikers en hoe je wilt dat gebruikers zich voelen. Het opstellen van design principes voordat je gaat ontwerpen, is de perfecte aftrap voor een project waarbij je het team en de scope van het project goed leert kennen en het is ook nog eens erg leuk om te doen. Wanneer je terug kunt vallen op design principes, doorloop je het ontwikkelingsproces veel efficiënter.

 

HET BELANG VAN DESIGN PRINCIPES

Design principes:

  • zorgen ervoor dat de gekozen richting goed begrepen en breed gedragen wordt;
  • geven het team focus;
  • zijn een handleiding voor verdere ontwikkeling.

GOED BEGREPEN EN BREED GEDRAGEN

Design principes helpen om alle belanghebbenden in het ontwerpproces op één lijn te krijgen. Ze moeten dan ook gemakkelijk te begrijpen zijn door het hele team en door alle andere belanghebbenden; van ontwerpers tot ontwikkelaars en management. Design principes moeten kort en to the point zijn, maar ook heel specifiek. Er mag geen enkel misverstand zijn over het doel van het ontwerp-project. Het moet altijd gemakkelijk zijn voor alle betrokkenen om zelfstandig voort te borduren op de principes, het waarom ervan uit te leggen en om concrete voorbeelden te geven – op min of meer dezelfde manier. Als zodanig vormen de design principes een belangrijk onderdeel van de elevator pitch van je product en ondersteunen ze je bij het verkopen van je ideeën.

FOCUS VOOR HET TEAM

Ontwerpen zijn slimmer en beter onderbouwd wanneer nieuwe ideeën, nieuwe features en designs steeds langs de zorgvuldig doordachte design principes worden gehouden. Het team ( idealiter een slimme mix van producteigenaars, ontwerpers en ontwikkelaars aangevuld met copywriters en misschien zelfs belangrijke stakeholders in marketing en sales) is zelf ook slimmer en beter op de hoogte, blijft op koers en houdt die focus gedurende het hele ontwikkelproces. Dit leidt tot een efficiënt gebruik van tijd en middelen én tot een consistente gebruikerservaring van het product dat je ontwikkelt. Elke pixel en elk stukje code is herleidbaar tot de design principes. Daarom moeten design principes kritisch zijn, zodat je een geweldige ontwerpbeslissing kunt onderscheiden van een echt slechte.

HANDLEIDING VOOR VERDERE ONTWIKKELING

All design principles are equal. Wanneer je tijdens de ontwikkeling van je product ontdekt dat één principe nog altijd onderbelicht is, geef dit principe dan voorrang wanneer je een nieuwe functionaliteit toevoegt. Komen alle fundamentele doelstellingen inmiddels goed uit de verf? Dan is het tijd om verder te kijken. Misschien is er een nieuwe doelstelling (of design principe) nodig voor je product. Of misschien is dit wel een mooi uitgangspunt voor een volledig nieuw product.

DE PERFECTE DESIGN PRINCIPLES OPSTELLEN

1. Onderzoek
Het voorwerk is belangrijk. Doe grondig onderzoek en gebruik alle beschikbare gegevens. Je onderzoek moet zich richten op:

  • De gebruiker – wat zijn de specifieke behoeften van de gebruiker? Organiseer workshops met gebruikers, interview gebruikers of verdiep je op zijn minst in bestaand gebruikersonderzoek en analytics;
  • De product identiteit – hoe is het daarmee gesteld? Misschien moet je een UX Product Personality ontwerpen;
  • Zakelijke doelstellingen, strategie en politiek – zorg ervoor dat je de doelen, behoeften en zorgen van alle belanghebbenden kent. Zorg trouwens eerst dat je alle belanghebbenden kent;
  • Functionele en technische eisen.

2. Brainstorm
Bespreek en analyseer alle onderzoeksresultaten met het hele team. Brainstorm en formuleer alvast heel grof de design principes die (zouden kunnen) passen bij je product of service.

3. Maak ze bijna perfect
Blijf herschrijven en fijnslijpen tot ze kort, specifiek, eenvoudig te begrijpen en gemakkelijk te onthouden zijn. Controleer of de verschillende principes niet in strijd zijn met elkaar en zorg ervoor dat ze toepasbaar zijn voor het product of de service als geheel, voor alle features en voor alle apparaten. De design principes zijn leidend in het hele ontwikkelproces, maar maak er geen kille voorschriften van – zorg ervoor dat ze inspirerend zijn.

4. Ga langs alle belanghebbenden
Zorg ervoor dat alle belanghebbenden net zo enthousiast zijn als jij. Want iedere pixel en ieder stukje code is straks te herleiden tot je design principes. Iedere beslissing is gebaseerd op je design principes. Je moet er zeker van zijn dat de principes breed gedragen zijn, dat scheelt heel veel tijd en ellende tijdens de ontwikkeling van je product of service.

5. Maak ze perfect
Perfectioneer je design principes en hang ze aan de muur.

6. Laat ze groeien en rijpen
Bij langlopende projecten kan het nodig zijn je design principes nog eens onder de loep te nemen – nieuwe inzichten kunnen leiden tot andere of nieuwe principes.

VOORBEELDEN VAN DESIGN PRINCIPES

HTC Hero   –   Facebook   –   Google Glass   –   Android

MEER LEZEN OVER DESIGN PRINCIPES

Design Thinking | Employing Design Principles | Defining Ease of Use by Janet M. Six on UXmatters.