fbpx

UX times

In gesprek met e-Health startup BehavioralCare

E-health startup

Vanuit de Maashaven in Rotterdam, waar het kantoor van Online Department zich bevindt, vertrek ik naar de binnenstad. Hier ontmoet ik ondernemer Julius Blaisse om in gesprek te gaan over de ontwikkelingen van zijn e-Health startup.

Het idee van zijn app ontstond toen Julius werkzaam was als gedragsonderzoeker voor onder andere MPulse Mobile in California, USA. Als ervaren gedragsond erzoeker signaleerde hij een kans om individuele gedragsinterventies in te zetten bij het bevorderen van therapietrouw. Op dit moment een van de grootste uitdagingen in de zorg.

Julius en ik hebben elkaar leren kennen tijdens de aftrap van de Sustainable Healthcare Challenge, een programma voor start-ups in de zorg. Ik ben benieuwd hoe het nu met Julius gaat en wat zijn plannen zijn voor de toekomst. We hebben afgesproken in Brasserie Engels, naast Het Groot Handelsgebouw in Rotterdam.

Ik neem tegenover hem plaats en vraag hoe het met hem gaat. Hij klapt zijn laptop dicht en begint te vertellen: We hebben sinds de laatste keer dat we elkaar gezien hebben veel meegemaakt. Ik ben een samenwerking aangegaan met Connected Health Solutions. De ontwikkelaar van CareXS, een applicatie die de medicijnveiligheid verbeterd.

Goed nieuws! Hoe ziet de samenwerking eruit?
In september gaan we een pilot draaien met drie trombosediensten. Patiënten van de trombosedienst gebruiken al een app van CareXS, hierdoor zijn steeds meer mensen bezig met zelfmanagement. Toch is therapietrouw een groeiend probleem. Op het gebied van effectieve gedragsbeïnvloeding is nog een wereld te winnen. Wij ontwikkelen gedragsinterventies die hieraan bij kunnen dragen en CareXS ontwikkelt de software.

Welk probleem lost BehavioralCare op?
Hogere therapietrouw leidt naar verwachting tot een hogere kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg. De app stimuleert een grotere gezondheid. Als de patiënt haar medicijnen inneemt en de therapie werkt dan leeft zij gezonder en is de kans om opgenomen te worden in het ziekenhuis aanzienlijk kleiner.

Het doel van de app is het vergroten van de therapietrouw en betrokkenheid van de patiënten binnen de antistollingszorg. Na bewezen succes kan de app in potentie ook beschikbaar worden gemaakt voor bredere groepen patiënten met chronische aandoeningen, omdat de onderliggende aanpak en technologie reproduceerbaar is.

“Binnen de gedragswetenschap is veel onderzoek gedaan naar de beïnvloeding van routinegedrag bij mensen, maar hier wordt in de praktijk weinig mee gedaan.”

Er zijn ongetwijfeld apps op de markt die overeenkomen met BehavioralCare. Kun je vertellen wat jullie aanpak uniek maakt?
Toen ik op het onderwerp therapietrouw werkte in de zorg constateerde ik dat er op het gebied van informatieoverdracht en voorlichting grote stappen zijn gezet: van een eenvoudige voorlichtingsbrochure naar applicaties die laten zien wanneer de patiënt haar medicijnen moet innemen en wanneer zij een afspraak heeft. Maar hier stopt het ook. Er gebeurt weinig als het gaat om effectieve gedragsbeïnvloeding. Uniek is dat wij gedragswetenschappen en technologie combineren met de mogelijkheden van machine-learning. Daarbij worden de mogelijkheden om spelelementen te gebruiken voor gedragsverandering in de zorg nog weinig toegepast.

Hoe passen jullie machine-learning toe?
Bij Machine-learning worden patronen herkend die ons als mensen voorbij gaat. Big data kan hierdoor beter inzien voor welke uitdagingen de patiënt staat, kan beter mensen koppelen en kan ook beter vergelijken. Dit geeft een persoonlijk inzicht dat enorm kan helpen, omdat je kunt zien wat de individuele uitdaging is. Over een aantal maanden hebben wij voldoende data verzameld om machine-learning te integreren in de applicatie.

Hoe maken jullie gebruik van spelelementen?
We gebruiken bewezen spelelementen uit de gedragswetenschap en vertalen dit naar productieve activiteiten, met als doel om iemand te motiveren. Spellen worden met plezier gespeeld, omdat het ons uitdaagt of omdat we samen een doel behalen. We kijken naar de primaire drijfveren van de mens en we passen dat toe om bepaalde resultaten te realiseren.

Kun je een concreet voorbeeld noemen van een toepassing in jullie app?
Door verschillende gedragsinterventies proberen we routinegedrag te veranderen, bijvoorbeeld door het spelelement ‘streak’. Heeft de gebruiker een aantal keer achter elkaar haar medicijnen goed ingenomen dan wordt dit inzichtelijk gemaakt. We kijken bijvoorbeeld ook naar structuren die al onderdeel zijn van de dag van de patiënt. We haken in op terugkerende momenten om hier de inname van medicatie aan te koppelen.

Je hebt een aantal maanden met Online Department samengewerkt. Ik ben benieuwd hoe je dat ervaren hebt.
Het was een hele goede samenwerking. Het is ontstaan vanuit de Sustainable Healthcare Challenge (SHC), waar ik Wouter van der Kamp als mentor kreeg toegewezen. Het vergroten van mijn netwerk en de mogelijkheid om samen te werken met een bedrijf als Online Department waren de redenen om mee te doen aan SHC. Online Department heeft expertise in huis die wij niet hebben. Wouter en ik hebben een traject van twee maanden doorlopen waarin we elke week een gesprek hebben gevoerd van een uur. Mijn belangrijkste ‘take-away’ hiervan is: gewoon doen! Wouter heeft een essentiële rol gespeeld in het omzetten van mijn wetenschappelijke kennis en inzichten naar een tastbaar product: een applicatie.

Ik vind het prettig om me achter theorie te verschuilen. Wouter vertelde mij dat ik gewoon moet beginnen met tekenen. Dit was wel even lastig, maar het ging heel goed. We konden snel grote stappen maken, omdat ik door mijn onderzoek al wist welke elementen in de app moesten terugkomen. We zijn van het structureren van data naar heldere wireframes gegaan.

We zijn begonnen met de vragen: voor wie doe je het? Wat wil je voor hen doen? Vervolgens heeft Wouter mij UX tools eigen laten maken door middel van korte opdrachten. Hij heeft tools geselecteerd die goed passen bij mij als persoon en bij het product. We hebben bijvoorbeeld persona’s gemaakt, om een beter inzicht te krijgen in de gebruikers. Vervolgens zijn we overgegaan in het maken van task-models om de informatie architectuur inzichtelijk te maken. En we eindigde met wireframes van de app.

Wat zijn je plannen voor de rest van het jaar?
Bij CareXS koppelen ze alle betrokkenen in de keten rondom de medicatie van een patiënt aan elkaar. De samenwerking biedt de mogelijkheid om de gebruiker persoonlijker te begeleiden, onder meer omdat CareXS al software heeft ontwikkeld dat veilig medicatiegebruik bevordert. We gaan BehavioralCare, de voorlopige naam van het nieuwe product, als ‘add-on’ integreren in de bestaande applicatie. Door intensief samen te werken met patiënten gaan we data verzamelen en de werking van de therapieën testen. We starten met een serie interviews om de verschillende patronen in kaart te brengen en volgen bij de ontwikkeling van de applicatie het Design Thinking proces, zoals Online Department ons heeft aangeraden. Zij zullen ons ook verder gaan begeleiden bij de ontwikkeling en opschaling van BehavioralCare.

Wil je ook in gesprek over jouw e-Health innovatie of ben je op zoek naar coaching en begeleiding door design thinking en UX experts? Stuur dan een bericht naar info@www.onlinedepartment.nl.

3 tips voor de perfecte micro-animatie | UX Design bureau uit Rotterdam | Online Department

Alles leren over UX? Ontvang de UX Times nieuwsbrief in je mailbox.

Jouw gegevens worden niet gedeeld met derden en alleen gebruikt voor onze mailinglist.
Contact

Haal meer uit je software en digitale business. Neem contact met ons op over:

Contact

Expert Tamara

Algemene informatie


info@onlinedepartment.nl

Worskhops & Masterclasses


events@onlinedepartment.nl
010 - 8911051

Maashaven Zuidzijde 2

3081 AE Rotterdam

Algemene informatie


info@onlinedepartment.nl

Worskhops & Masterclasses


events@onlinedepartment.nl
Plan Je Route