Infradock is live!

Machiel Oskam

Partner & strateeg

Congestie op het netwerk, een tekort aan aannemerscapaciteit en complexe IT systemen staat samenwerking in de weg. Infradock begon haar missie om de energietransitie in Nederland te versnellen door de eindgebruiker centraal te stellen. Een toegewijd team van ICT specialisten, UX designers en financiële- en operationele experts hebben de afgelopen twee jaar hard gewerkt aan de ontwikkeling van het Infradock platform. Het eerste deel van de applicatie is nu live en in gebruik genomen door aannemers, netbeheerder Stedin en Evides.

Over Infradock

Op het online platform vinden aannemers en netbeheerders elkaar en werken ze samen aan complexe infra projecten. Infradock wil eindgebruikers maximaal ondersteunen om projecten efficiënt te realiseren, en zo bij te dragen aan een slimmere en snellere  energietransitie, door digitalisering en automatisering. Infradock is ontstaan op initiatief van Stedin en Evides, maar buiten deze organisaties opgezet om zich volledig te kunnen richten op de ontwikkeling van dit platform. Infradock ondersteunt grote delen van het werkproces, waarbij data en benodigde informatie wordt opgehaald bij de netbeheerder en via het platform wordt gedeeld met de juiste personen aan de aannemerskant.

Met het gebruik van Infradock wordt veel tijd- en kostenbesparing gerealiseerd. Tel daarbij op dat projecten ook sneller worden uitgevoerd, en dat is hard nodig. De voorbereiding en uitvoering ligt bij de aannemer, de netbeheerder richt zich voornamelijk op de regie. Infradock zorgt ervoor dat er altijd automatisch volgens contractafspraken wordt gewerkt, het ondersteunt bij werkvoorbereidingstaken, zoals het opstellen van calculaties voor meerdere partijen en andere administratieve taken. De excel-sheets, die tot nu toe werden gebruikt en die te foutgevoelig zijn voor zulke complexe zaken, behoren tot het verleden. Zo hebben de aannemers meer tijd om het echte werk uit te voeren.

Betrokken aannemers

Het platform stond er niet in een keer. Na uitgebreid onderzoek is een eerste versie van het platform ontworpen, waarna er een prototype is ontwikkeld en getest. Bij de uitwerking en technische realisatie zijn wekelijks de key users betrokken vanuit de aannemers en netbeheerders. Dat is van essentiële waarde gebleken, aldus Thomas van der Knaap: “door continu met aannemers in gesprek te gaan hebben wij het platform richting kunnen geven en kunnen optimaliseren zodat het daadwerkelijk bijdraagt aan de snellere uitvoering van projecten”.

De toegankelijke support omgeving, diverse instructievideo’s en specialisten op elk vlak maakt het gebruik van het platform nog laagdrempeliger.

Opschalen in Nederland

Het platform is live en zal als worden gebruikt in de regio’s Rijnmond en kort daarna in Zeeland, om vervolgens op te schalen naar andere gebieden in Nederland.

Energie en duurzaamheid

Binnenkort verschijnt onze case van Infradock. Maar wij hebben nog meer gedaan binnen energie en duurzaamheid! Bekijk in de tussentijd ons andere werk.

Naar cases

Gerelateerde artikelen

ROI van UX